Nātre, lielā

Urtica dioica
Daudzgadīgā divdīgļlapju nezāle. Vairojas pārsvarā veģetatīvi un ar sēklām. Sakneņu nezāle ar daudziem tieviem sakneņiem, kas izvietoti tikai augsnes virskārtā. Ražo vidēji līdz 2200 riekstiņu. Dīgtspēju saglabā 2… 3 gadus. Minimālā sēklu dīgšanas tº +6…8ºC, optimālā +12…28ºC. Spēj dot dīgstus no 1,5 cm dziļuma. 

APKAROŠANA:

MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte >95%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte >90%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte >90%


 

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG