Dievkrēsliņš, saules

Euphorbia helioscopia

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Ražo līdz 800 sēklu. Sēklām augstāka dīgtspēja pēc pārziemošanas. Optimāli dīgst no 1… 2 cm dziļuma. Augs indīgs. 

APKAROŠANA:

ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras
kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo
stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 85-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG