Mīkstpiene, dārza

Sonchus oleraceus

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Sastopama auglīgās smilts un māla augsnēs. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Ražo līdz 53000 sēkleņu. Jaunās sēklas dīgst vāji. Minimālā dīgšanas tº +2… 4ºC, optimālā +22… 24 ºC. Spēj dot dīgstus no 3… 4 cm dziļuma. 

APKAROŠANA:

ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras
kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo
stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 85-100%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas),
efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši,
ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~80%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~80%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~80%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG