Cūkpiene, ārstniecības

Taraxacum officinale

Daudzgadīgā divdīgļlapju nezāle.

Veģetatīvā vairošanās vāji izteikta. Sakņu sistēma galvenokārt aramkārtā. Pārsvarā izplatīta daudzgadīgajos zālājos, pavās un ganībās. Jutīga pret augsnes apstrādi.
Nezālei līdz 50 cm gara mietsakne. Saknes daļām spēja ataugt vismazākā ir pavasarī, vēlāk tā strauji palielinās. Pārsvarā vairojas ar sēklām. Ražo līdz 3000 sēkliņu. Spēj dot dīgstus no 4… 5 cm dziļuma.

APKAROŠANA:

MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~80%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~80%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~80%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG