Skābene, cirtainā

Rumex crispus
Divdīgļlapju nezāles

Daudzgadīgā divdīgļlapju nezāle.
Veģetatīvā vairošanās vāji izteikta. Sakņu sistēma galvenokārt aramkārtā. Pārsvarā izplatītas daudzgadīgajos zālājos, pļavās un ganībās. Jutīgas pret augsnes apstrādi.
Mietsakņu nezāle ar sānsaknēm, kuras atrautas spēj veidot jaunu augu. Ražo līdz 7000 riekstiņu, kas dīgtspēju augsnē saglabā līdz 80 gadiem. Spēj dot dīgstus no 1… 4 cm dziļuma. 

Apkarošana. Agra lobīšana un kvalitatīva aršana nodrošina apkarošanu vienā lauku darbu sezonā. Efektīvi ierobežo arī savlaicīga, kvalitatīva, ikgadēja aršana.

 


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG