Ceļteka, lielā

Plantago major

Daudzgadīgā divdīgļlapju nezāle.

Veģetatīvā vairošanās vāji izteikta. Sakņu sistēma galvenokārt aramkārtā. Pārsvarā izplatīta daudzgadīgajos zālājos, pavās un ganībās. Šaurlapu un vidējās ceļtekas – mietsakņu nezāles. Lielā ceļteka – bārkšsakņu nezāle, kura pārziemo un ataug. Augs ražo līdz 300000 sēklu. Minimālā sēklu dīgšanas tº +6…8ºC, optimālā +18… 24ºC. Spēj dot dīgstus no 2... 3 cm dziļuma.

APKAROŠANA:

ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5–1 l/ha, efektivitāte 85-100%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte >95%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte >95%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte >95%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG