Sūrene, blusu

Polygonum persicaria

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Ražo līdz 800 riekstiņu. Jaunām sēklām dīdzība sliktāka. Spēj dot dīgstus no 6… 7 cm dziļuma.  

APKAROŠANA:

ATTRIBUT (ziemas un vasaras kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 60-100 g/ha, efektivitāte ~70%
ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras
kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo
stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 60-80%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas),
efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši,
ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~80%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar
sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~70%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~70%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG