Balanda, baltā

Chenopodium album
Divdīgļlapju nezāles

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Aug labprāt mitrās un trūdvielām bagātās augsnēs, ļoti izplatīta mitrās un vēsās vasarās. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Ražo līdz 100000 dažāda rupjuma sēklu: rupjās ir ātri dīgstošas, vidējās dīgst pēc gada, bet smalkās 3.-4. gadā un vēlāk. Dīgtspēju var saglabāt līdz 38 gadiem. Minimālā dīgšanas tº +3… 4ºC, optimāli +8… 24ºC. Optimālais sēklu dīgšanas dziļums 1… 2 cm, maksimālais 8… 10 cm. 

APKAROŠANA:

ALISTER GRANDE OD (apkarošana rudenī, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 0,8 l/ha, efektivitāte 95-100%
ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1 l/ha, efektivitāte 85-100%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas),
efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
GRODIL 75 D.G. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas, tritikāle)
Deva 20-40g/ha, efektivitāte <60%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95 – 100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, līdz 6 lapu attīstībai, efektivitāte 95-100%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte >95%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte >95%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte >95%
SEKATOR 375 OD S.K. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi un tritikāle)
Deva 0,1-0,15 l/ha (vasaras kvieši, vasaras mieži)
Deva 0,15 l/ha (ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle)
Sekator OD 0,15 l /ha + Nufarm MCPA 750 š.k. 0,5–
0,7 l/ha


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG