Parastā sakņu un dīgstu puve

Fusarium spp.

Inficē visas graudaugu kultūras dažādās to attīstības fāzēs. Parasti slimība bīstamāka sausos gados kviešu un miežu sējumos. Fuzariālās sakņu puves dēļ iespējama dīgstu atmiršana. Slimības rezultātā novērojama sējumu izretināšanās un produktīvo stiebru atmiršana.

Cerošanas stadijā sakņu kakla rajonā, sākumā uz lapu makstīm, vēlāk uz stiebra tumšas, izplūdušas joslas. Uz stiebra brūnēšana parasti novērojama tikai ziedēšanas laikā. Ierosinātājs saglabājas augu atliekās un daļēji sēklās.


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG