CropScience pastāvīgi strādā pie jaunu produktu- augu aizsardzības līdzekļu izveides, kas pasargātu kultūraugus no kaitēkļu un slimību izraisītajiem bojājumiem un nezāļu konkurences.

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG