Ilgtspējīga attīstība

Mēs esam apņēmušies nodrošināt ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi, radot inovatīvus izstrādājumus, vienlaikus saglabājot resursus, atbildīgi attiecoties pret vidi un sniedzot globālu ieguldījumu veselīgas un humānas sabiedrības uzturēšanā.

Bayer globālie mērķi

Bayer CropScience atbalsta ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību. Lai veicinātu augu aizsardzības līdzekļu drošu lietošanu, mēs esam publicējuši atbilstošus norādījumus. Pareiza produkta izmantošana ļauj kontrolēt to ietekmi uz vidi.

 Bioloģiskās bedres — vides aizsardzība lauksaimniecības jomā

 

 

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG