Augu aizsardzības līdzekļu viltojumi


Viltots produkts ir ražots nelegālā veidā, kurš tiek apzināti veidots līdzīgi oriģinālam produktam. Apģērbs, medikamenti, pārtikas preces, auto rezerves daļas, kosmētika – šīs visas preces var tikt viltotas. Tas pats attiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem. Arī Latvijā ir konstatēti augu aizsardzības līdzekļu viltojumi. Augu aizsardzības līdzekļi ir pievilcīga produktu kategorija viltotājiem, jo salīdzinājumā ar tiešajām ražošanas izmaksām, to tirgus vērtība ir diezgan augsta.

Oriģinālā produkta cena sastāv no pētījumu, produktu attīstības , kvalitātes kontroles u.c. izmaksām, kuras piemēro par tirdzniecības un izmantošanas atļaujām Latvijā. Viltotajiem produktiem šīs izmaksas nepastāv. Turklāt, viltotie produkti var saturēt nepārbaudītas sastāvdaļas, kurām nav nekā kopīga ar saturu, kurš uzskaitīts marķējumā. Šīs nezināmās sastāvdaļas var būt veselībai bīstamas un videi kaitīgas.

Visi atļautie augu aizsardzības līdzekļi iziet plašu pārbaudi pirms nokļūšanas tirgū. Gan ražotājs, gan  Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par produkta piemērotību tirgum. Pirms lēmuma pieņemšanas izsniegt atļauju produkta izplatīšanai tirgū ,tiek vērtēta produkta ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, kā arī tiek izvērtēti  un noteikti darbīgo vielu un to noārdīšanās produktu pieļaujamie daudzumi. Pirms augu aizsardzības līdzekļa laišanas tirgū, vismaz divus gadus tiek  izvērtēta produkta efektivitāte vietējos apstākļos. Situācija ir atšķirīga attiecībā uz viltotajiem produktiem. To efektivitāte kā augu aizsardzības līdzekļiem var būt daļēja  vai nebūt vispār. Tie var būt bīstami cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi. Ir svarīgi pievērst uzmanību augu aizsardzības līdzekļu fizikāli ķīmiskām īpašībām, tādām, kā piemēram uzliesmošanas /pašaizdegšanās riskiem. Viltoti izstrādājumi ar nepārbaudītām vai nezināmām fizikāli ķīmiskām īpašībām  var būt bīstami transportēšanas, uzglabāšanas  vai arī lietošanas laikā. Produkta smidzināšanas laikā var rasties problēmas, jo produkta šķīdība nav pārbaudīta. Smidzinātāju sprauslas var tikt nosprostotas, darbīgās vielas var nogulsnēties vai var rasties citas problēmas. Ietekme uz augiem nav pārbaudīta, tāpēc produkts var izrādīties indīgs. Var rasties lapu apdegumi un pastāv iespēja, ka pēc smidzināšanas kultūraugs iet bojā. Turklāt darbīgo vielu atliekas, piemaisījumi var nonākt pārtikas produktos un lopbarībā, tādējādi atstājot kaitīgu ietekmi uz ražu. Bīstamās atliekas var saglabāties augsnē, tādējādi  atstājot negatīvu ietekmi  uz  bioloģiskiem  procesiem augsnē, kā arī nokļūstot virszemes un pazemes ūdeņos, izraisīt milzīgu kaitējumu videi. Izmantojot viltotus produkts, lauksaimnieks riskē ar zaudēt ražu, kā arī zaudēt  subsīdijas u.c. lauksaimniecības atbalsta maksājumus.

Viltotu produktu izmantošana pasliktina lauksaimnieku reputāciju sabiedrībā.

Produktu viltojumi  Eiropā ir plaši izplatīti. Eiropas augu aizsardzības līdzekļu nozare, kuru pārstāv ECPA, ir izvērtējusi nelegālo viltotu augu aizsardzības līdzekļu ES tirgus daļu un tā  ir aptuveni  5-7%. Iegādājies augu aizsardzības līdzekļus no komersanta, kuram ir licence augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai Latvijā.  Īsas, uzraudzītas un pārredzamas piegādes līnijas palīdzēs izvairīties no viltotas preces iegādes. Pārliecinieties, ka produkts ir Latvijā reģistrēts (Latvijā atbildīgā iestāde par augu aizsardzības līdzekļu izvērtēšanu un reģistrāciju ir Valsts augu aizsardzības dienests). Tikai Latvijā reģistrētus produktus ir atļauts laist tirgū un lietot. Pārbaudiet iepakojumu - oriģināls iepakojums vienmēr ietver partijas numuru un ražošanas datumu, papildus- ražotājam specifisku drošības marķējumu.

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG