piektdiena, 27. aprīlis 2018

Neonikotinoīdu aizliegums: skumja diena lauksaimniekiem un slikts lēmums Eiropai

Šodien pieņemtais ES dalībvalstu lēmums par noteiktu neonikotinoīdu lietojuma ierobežošanu, atļaujot to tikai pastāvīgās siltumnīcās, ir slikts lēmums Eiropas lauksaimniecības nozarei un videi, un tas neuzlabos bišu un citu apputeksnētāju apstākļus. Šis lēmums nozīmē, ka Eiropas lauksaimniekiem turpinās samazināties iespējas apkarot nozīmīgus kaitēkļus, daudziem no kuriem nav pieejami alternatīvi līdzekļi.
Bayer joprojām ir pārliecināts, ka ierobežojumi nav pamatoti, jo neonikotinoīdi ir droši, ja tiek lietoti atbilstoši norādījumiem. Pat saskaņā ar ļoti konservatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ko izmanto Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), jaunākajos pētījumos par apdraudējumu bitēm1 netika konstatēts augsts risks daudziem neonikotinoīdu lietojumiem, kam varētu nepārprotami noteikt risku. Šajos pētījumos tika konstatēts tikai zems apdraudējums mājas bitēm, kā arī savvaļas bitēm risks tika noteikts kā zems vairumā gadījumu.

 

Bayer ir pārsteigts, ka jau atkal tiek īstenoti normatīvi pasākumi bez rūpīgas iepriekšējas ietekmes novērtēšanas. Papildus izmaksām, kas radīsies Eiropas lauksaimniekiem, esošie ierobežojumi jau ir radījuši ievērojamas neparedzētas sekas: alternatīvu risinājumu trūkumu, lielāku aerosolu lietojumu, kas palielina CO2 izmešus, paaugstinātu kaitīgo kukaiņu rezistences risku un atgriešanos pie vecākām, mazāk efektīvām ķimikālijām.

 

Vairākos nesenos pētījumos, tostarp Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra2, ir uzsvērta šo ierobežojumu ietekme. Pašreizējos apstākļos Eiropas augu aizsardzības nozare nebūs spējīga piedāvāt nekādu reģistrētu sēklu apstrād   vai uz augsnes lietojamus insekticīdus, kas varētu aizvietot pašreizējos imidakloprīda un klotianidīna lietojumus.

  

Dīvaini, ka lēmums tika pieņemts par spīti faktam, ka vēl nav pieejams lēmums tiesas lietā, kurā izskata 2013. gadā noteikto ierobežojumu juridisko pamatu. Ja pašreizējie ierobežojumi tiktu atcelti, tam būtu būtiska ietekme uz turpmāku ierobežojumu juridisko pamatojumu.

 

Visbeidzot, šo ierobežojumu nolūks ir risināt iespējamo šo vielu apdraudējumu bišu veselībai. Uzņēmumam Bayer rūp bites. Tās ir būtiskas daudzu kultūraugu apputeksnēšanā. Taču ir citi, labāki veidi, kā veicināt apputeksnētāju veselību, piemēram, palielināt to barošanās iespējas vai dabiskās dzīvesvietas un efektīvāk kontrolēt Varroa ērci, nekā aizliegt vielas, kas lauksaimniekiem ir palīdzējušas efektīvi apkarot daudzus nozīmīgus kaitēkļus.

 

Kā vadošs lauksaimniecības nozares uzņēmums, kas ir ieinteresēts apputeksnētāju veselībā, Bayer ir sadarbojies ar partneriem visā pasaulē, tiecoties uzlabot apputeksnētāju dzīvesvietas un barošanos, labāk izprast to veselības zinātniskos faktorus un uzlabot zemju pārvaldību un saziņu starp lauksaimniekiem un biškopjiem.


1 Skat.: EFSA Journal 2018;16(2):5177 [86. lpp.] un EFSA Journal 2018;16(2):5178 [113. lpp.].

2 Kathage, J., Castañera, P., Alonso-Prados, J. L., Gómez-Barbero, M. and Rodríguez-Cerezo, E. (2017): The impact of restrictions on neonicotinoid and fipronil insecticides on pest management in maize, oilseed rape and sunflower in eight European Union regions.

Pest. Manag. Sci. doi:10.1002/ps.4715


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG