Envidor

Insekticīds/akaricīds ērču ierobežošanai ābelēs, bumbierēs, zemenēs, dekoratīvajos augos, krūmcidonijās, plūmēs, ķiršos, aprikozēs, persikos, jāņogās, upenēs, krūmmellenēs, avenēs, kazenēs, gurķos un tomātos, paprikā ērču agrīnās attīstības stadijās un bumbieru lapu blusiņas ierobežošanai bumbierēs, kā arī ērču ierobežošanai augļu koku un ogulāju stādu un dekoratīvo augu sējumos un stādījumos stādaudzētavās.

Apstrādājamās kultūras: ābeles, bumbieres, zemenes, dekoratīvie augi, krūmcidonijas, plūmes, ķirši, aprikozes, persiki, jāņogas, upenes, krūmmellenes, avenes, kazenes, gurķi un tomāti, paprika.

Darbīgā viela: spirodiklofēns 240 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 12X1l; 20X0.4 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

 
 

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG