Biscaya

Insekticīds kaitēkļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos un zemeņu stādījumos.

Apstrādājamās kultūras: vasaras rapsis, zemenes

Darbīgā viela: tiakloprīds 240g/l

Preparatīvā forma: dispersija eļļā

Iepakojums: 5 litri

Lietošanas devas skatīt marķējumā. 

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG