Betanal expert herbicīds

Betanal Expert

Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds, lietojams pēcsējas apstrādē īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ar blakusiedarbību pret viendīgļlapju nezālēm biešu sējumos.

Apstrādājamā kultūra: bietes

Darbīgās vielas: desmedifams 71 g/l, fenmedifams 91 g/l, etofumezāts 112 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 5l; 10l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG