Bayer

Bayer ir inovāciju uzņēmums ar vairāk nekā 150 gadus senu vēsturi. Uzņēmuma galvenās kompetences ir veselības aprūpe un lauksaimniecība. Mēs radām un attīstām jaunas molekulas, ko izmantot inovatīvos izstrādājumos un risinājumos, lai uzlabotu cilvēku, dzīvnieku un augu veselību. Mūsu veikto zinātnisko pētījumu pamatā ir padziļināta izpratne par bioķīmiskajiem procesiem, kas norisinās dzīvos organismos.

Bayer mērķis ir iegūt un uzturēt vadošās pozīcijas tirgos, radot vērtību klientiem, darbiniekiem un sabiedrībai. Bayer stratēģija ir palīdzēt risināt vienus no cilvēces svarīgākajiem izaicinājumiem, un, darot to ļoti labi, mēs cenšamies stiprināt arī mūsu uzņēmuma izaugsmes potenciālu. Bayer darbība balstās uz ilgtspējīgas attīstības principiem, ievērojot korporatīvo sociālo un ētisko atbildību, vienlaicīgi ņemot vērā visu iesaistīto sabiedrības daļu intereses. Kā darba devējs Bayer piedāvā lieliskas attīstības iespējas darbiniekiem, kuru kaislība ir jaunrade un inovācijas. Visu iepriekš minēto īsumā izsaka mūsu misija: 

"Bayer: Zinātne labākai dzīvei".

 

Crop Science

Pasaules iedzīvotāju skaitam pieaugot, ir svarīgi ierobežotas apstrādājamās zemes platības pieejamības apstākļos spēt saražot pietiekami daudz pārtikas, lopbarības, šķiedrvielu un atjaunojamo izejvielu. Šis ir viens no Crop Science nodaļas mērķiem, kas nodarbojas ar kultūraugu aizsardzību, sēklkopību un nelauksaimniecības produktu izstrādi.

Kultūraugu aizsardzība un sēklkopība

Kultūraugu aizsardzības produktu iedarbībai vajadzētu būt selektīvai pēc iespējas mazākos daudzumos, un šiem produktiem jāspēj ātri sadalīties, veidojot neitrālas vielas. Modernie insekticīdi regulē kaitēkļu izplatību, saudzējot apputeksnētājus un citus derīgus kukaiņus. Herbicīdi selektīvi nomāc nezāles, nekaitējot ražai. Savukārt liela daļa fungicīdu padara augus izturīgākus pret mikroskopiskajiem patogēniem. Meklējot jaunas aktīvās sastāvdaļas, mūsu zinātnieki aizvien vairāk ņem vērā dabā novērojamās metodes. Vienlaikus ar sarežģītām ķimikālijām Bayer savam plašajam produktu klāstam pievieno aizvien lielāku skaitu bioloģisko kultūraugu aizsardzības līdzekļu.

Lai nodrošinātu labāku ražu, mūsu sēklas ir pielāgotas vietējās augsnes un klimata apstākļiem. Veidojot jaunas šķirnes, mēs ņemam vērā arī patērētāju vēlmes, piemēram, dārzeņu garšu. Neatkarīgi no tā, vai darbs ir vērsts uz rīsu, dārzeņu, kokvilnas vai rapša kultūru aizsardzību, mūsu izpētes centriem visā pasaulē ir vienots mērķis: aizsargāt ražu pret slimībām, kaitīgiem insektiem un nezālēm, un uzlabot augu veselību, tādējādi uzlabojot ražas apjomus un kultūraugu kvalitāti. Esam paplašinājuši mūsu izpētes jomu, iekļaujot divus jaunus pamata kultūraugus – kviešus un sojas pupiņas. Lai izveidotu sēklkopības biznesu no produktīvām, izturīgām kviešu šķirnēm, mēs izmantojam selekcijas stacijas kviešu audzēšanas reģionos Austrālijā, Kanādā, Francijā, Vācijā, Ukrainā un Amerikas Savienotajās Valstīs.

Crop Science stratēģijas pamatā ir četri galvenie elementi:

  • kultūraugu aizsardzības produktu klāsta paplašināšana, izstrādājot kompleksus risinājumus populārākajiem kultūraugiem
  • orientācijas veicināšana uz klientu visā darbības ķēdē
  • vadošās lomas iegūšana jaunievedumu izstrādē ķīmisko un bioloģisko kultūraugu aizsardzības līdzekļu, sēklkopības un digitālās lauksaimniecības jomās
  • darbības paplašināšana sēklkopības jomā – it īpaši attiecībā uz sojas pupiņām un kviešiem ar turpmāku iegādes darījumu, licenču līgumu un partnerību palīdzību

Plašāka informācija par Bayer Crop Science atrodama tīmekļa vietnē www.cropscience.bayer.com

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG