Aklis

Galeopsis spp
Divdīgļlapju īsmūža viengadīga nezāle. Labprātāk aug labi mēslotās smilts un smilšmāla augsnēs. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Zied visu vasaru līdz rudenim, skaldeņi nogatavojas nevienmērīgi.

Viens augs ražo līdz 1000 skaldeņu. Dīgtspēju augsnē sēkla saglabā līdz 15 gadiem. Optimālā dīgšanas tº+20...22ºC. Optimālais sēklu dīgšanas dziļums 1...2 cm, maksimāli 4...5 cm.

APKAROŠANA:

ATTRIBUT (ziemas un vasaras kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 60-100 g/ha, efektivitāte ~70%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas),
efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~80%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~80%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~80%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG