trešdiena, 28. februārī 2018

Riska novērtējumu pamatā ir neapstiprinātas vadlīnijas par ietekmi uz bitēm, kur netiek ņemtas vērā ES dalībvalstu intereses

EFSA secinājumi neattaisno turpmākos neonikotinoīda lietošanas ierobežojumus

Bayer fundamentāli nepiekrīt EFSA atjauninātajiem riska novērtējuma secinājumiem par aktīvajām vielām: imidakloprīdu un klotianidīnu. EFSA konstatējumi par to iziet ārpus pašreizējās pamatplūsmas zinātnes par bišu veselību, ko atspoguļo tādu aģentūru kā ASV EPA un Kanādas PMRA nesen veiktie līdzīgie novērtējumi. Šajos novērtējumu secinājumos ir pārliecinoši parādīts, ka lauksaimnieki var izmantot neonikotinoīda produktus savu vērtīgo kultūraugu aizsardzībai, nekaitējot medus bišu kolonijām.

Diemžēl EFSA ir izvēlējusies savu novērtējumu balstīt uz nepiemērotu vadlīniju dokumentu, un līdz ar to nav iespējams veikt pētījumu, kas neradītu risku, neraugoties uz dalībvalstu atkārtotajiem pieprasījumiem pārskatīt šīs vadlīnijas. Tādējādi EFSA secinājumus nevar izmantot kā mērauklu turpmāko neonikotinoīda ierobežojumu attaisnošanai. Kaut arī daudzi faktori joprojām ir izaicinājums bišu veselībai, tomēr fakti liecina par to, ka bišu stropu kopskaits ES turpina pieaugt. Bayer turpinās darbu ar lauksaimniekiem, biškopjiem un regulētājiem, lai iegūtu risinājumus, kas pozitīvi ietekmē bišu veselību.

Par Bayer

Bayer ir globāls uzņēmums, kura galvenās darbības jomas ir veselības aprūpe un lauksaimniecība. Bayer produkti un pakalpojumi ir izstrādāti cilvēku labā ar mērķi uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Grupa vienlaikus vēlas radīt arī vērtību, izmantojot inovācijas, izaugsmi un augstu rentabilitāti. Bayer kā korporatīvs pilsonis vadās pēc ilgtspējīgas attīstības principiem, ievērojot savu sociālo un ētisko atbildību. 2016. finanšu gadā Grupa nodarbināja aptuveni 99 600 cilvēku, un tās tirdzniecības apjoms bija 34,9 miljardi eiro. Kapitāla izdevumi veidoja 2,2 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izmaksas — 4,4 miljardus eiro. Vairāk informācijas: www.bayer.com.

Autortiesības © Bayer AG