ceturtdiena, 07. decembrī 2017

Bayer ieņem vadošu lomu caurskatāmības sekmēšanā:

Atklāta jauna Bayer caurskatāmības tīmekļa vietne

Bayer šodien atklāja savu jauno caurskatāmības tīmekļa vietni (https://cropscience-transparency.bayer.com/), kas izveidota, lai nodrošinātu piekļuvi zinātniskiem datiem, kuri nepieciešami augu aizsardzības līdzekļu izvērtēšanā. Ar šo soli Bayer ieņem vadošu lomu caurskatāmības sekmēšanā, vienlaikus aizsargājot uzņēmuma konfidenciālo izstrādājumu sastāvu un ražošanas procesa datus.
Transparency

Papildus ar drošību saistītu pētījumu ziņojumu kopsavilkumiem par ievērojamu skaitu aktīvo vielu Bayer sāks nodrošināt arī nekomerciālu piekļuvi attiecīgajiem ar drošību saistīto pētījumu ziņojumiem, sākot ar ziņojumiem par imidakloprīdu. Tiek sniegti paskaidrojoši materiāli, piemēram, video un informatīvi grafiki, lai palīdzētu izprast reglamentējošo zinātni kontekstā. Šādā veidā Bayer vēlas izveidot atklātu un caurskatāmu dialogu.


“Tā kā pretrunīgas atskaites par pārtikas vai tehnoloģiju nekaitīgumu cilvēkiem rada grūtības nošķirt faktus no fikcijas, šī Bayer iniciatīva ir nozīmīgs solis ceļā uz plašāku caurskatāmību,” teica Dr. Adrians Pērsijs (Adrian Percy), Augkopības zinātnes departamenta Pētniecības un attīstības vadītājs. “Daloties ar drošības datiem, kas līdz šim tika izpausti tikai iestādēm, mēs ceram izveidot saikni starp sabiedrību un mūsu zinātniskajām aprindām veidā, kas raisa uzticību un parāda mūsu vēlmi arī turpmāk veicināt caurskatāmību.”

“Esam gandarīti atklāt savu jauno tīmekļa vietni, kuras mērķis ir arī atbalstīt iestādes visā pasaulē, sniedzot alternatīvu rīku dokumentu iegūšanai, kas agrāk tika pakļauti mūsu reģistrācijas procedūrām un kuru iegūšanai līdz šim tās varēja iesniegt informācijas pieprasījumu,” sacīja Pērsijs. “Mēs vēlamies, lai nekomerciāli ieinteresētās puses – sākot ar norūpējušos pilsoni, līdz pat zinātnieku aprindu pārstāvjiem – varētu ātri piekļūt ar drošību saistītai informācijai un lai šī informācija būtu viegli saprotama, ļaujot viņiem savu viedokli balstīt uz zinātniskiem datiem.”

Bayer jaunā caurskatāmības tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta. Nākamajā posmā, kas ir plānots 2018. gada sākumā, nekomerciāli lietotāji varēs pieprasīt piekļuvi papildu visaptverošiem, padziļinātiem, ar drošību saistītiem pētījumu ziņojumiem. Turklāt Bayer plāno šīs tīmekļa vietnes saturu piedāvāt arī citās valodās, piemēram, vācu valodā.

Bayer: Zinātne labākai dzīvei
Bayer ir globāls uzņēmums, kura galvenās darbības jomas ir veselības aprūpe un lauksaimniecība. Bayer produkti un pakalpojumi ir izstrādāti cilvēku labā ar mērķi uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Grupa vienlaikus vēlas radīt arī vērtību, izmantojot inovācijas, izaugsmi un augstu rentabilitāti. Bayer kā korporatīvs pilsonis vadās pēc ilgtspējīgas attīstības principiem, ievērojot savu sociālo un ētisko atbildību. 2016. finanšu gadā grupa nodarbināja aptuveni 99 600 cilvēku, un tās tirdzniecības apjoms bija 34,9 miljardi eiro. Kapitāla izdevumi veidoja 2,2 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izmaksas – 4,4 miljardus eiro. Vairāk informācijas: www.bayer.com
Autortiesības © Bayer AG