Proteus OD

Sistēmas un kontakta iedarbības insekticīds kaitēkļu apkarošanai.

Apstrādājamās kultūras: kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, rapsis, kukurūza, bietes, kartupeļi

Darbīgās vielas: tiakloprīds 100 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 1l un 5l

Lietošanas devas skatīt marķējumā. 


Autortiesības © Bayer AG