Puma Universal

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu (īpaši vējauzas un parastās rudzusmilgas) apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos.

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži

Darbīgās vielas: etilfenoksaprops- P 69 g/l, preperāts satur dietilmefenpiru 75 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 1l; 5l; 15l; 20l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Autortiesības © Bayer AG