Maister OD

Plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kukurūzas sējumos. 

Apstrādājamās kultūras: kukurūza

Darbīgās vielas: foramsulfurons 30 g/l; nātrija metiljodosulfurons 1 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 5 litri

Lietošanas devas skatīt marķējumā.
Autortiesības © Bayer AG