MCPA super herbicīds

MCPA Super

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo dzivdīgļlapju nezāļu apkarošanai.

Apstrādājamās kultūras: lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas, vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju, sarkanais un baltais āboliņš sēšanas gadā, sarkanais āboliņš sēklu laukos, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki, ganības un pļavas, lini

Darbīgās vielas: MCPA 500 g/l uz dimetilamonija, kālija un nātrija sāļu bāzes

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Iepakojums: 1,5l un 10l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Autortiesības © Bayer AG