Betanal herbicīds

Betanal 160

Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai zemeņu stādījumos un biešu sējumos. 

Apstrādājamās kultūras: zemenes, bietes

Darbīgās vielas: fenmedifams 160 g/l

Preparatīvā forma: suspoemulsija

Iepakojums: 5 litri

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Autortiesības © Bayer AG