Variano Xpro

Plaša iedarbības spektra fungicīds slimību apkarošanai un ilglaicīgai aizsardzībai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, tritikāles un rudzu sējumos. 

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, tritikāle, rudzi

Darbīgās vielas: biksafēns 40 g/l, fluoksastrobīns 50 g/l, protiokonazols 100 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 5l un 15 l

Deva: 1,0-1,25 l/ha

Autortiesības © Bayer AG