Privātās informācijas neaizskaramība

Bayer apzinās, ka jūsu privātās informācijas drošība, lietojot mūsu tīmekļa vietni, ir svarīgs jautājums. Mēs ļoti nopietni attiecamies pret jūsu personas datu aizsardzību. Tādēļ mēs gribam, lai jūs zinātu, kurus datus mēs saglabājam un kurus – ne. Ar šo paziņojumu par privātās informācijas neaizskaramību vēlamies informēt jūs par saviem drošības pasākumiem.

Datu apkopošana

Jūs varat lietot mūsu tīmekļa vietni, neatklājot savus personas datus. No jums netiek prasīta personiska informācija kā nosacījums mūsu tīmekļa vietnes lietošanai, neņemot vērā gadījumu, kad tā var būt nepieciešama, lai pēc jūsu lūguma piegādātu produktu vai sniegtu pakalpojumu. Kad lietojat mūsu tīmekļa vietni, mēs uzglabājam datus savos serveros dažādiem drošības nolūkiem. Šie dati var ietvert jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja vārdu, tās tīmekļa vietnes nosaukumu, ko lietojāt, lai pievienotos tīmekļa vietnei, tīmekļa vietnes, kuras jūs apmeklējat no mūsu tīmekļa vietnes, un jūsu IP adresi. Pēc šiem datiem būtu iespējams jūs identificēt, bet mēs tos neizmantojam šādam nolūkam. Toties laiku pa laikam izmantojam datus statistikas nolūkos, tomēr saglabājam katra atsevišķa lietotāja anonimitāti tā, ka persona nevar tikt identificēta. Gadījumos, kad personas dati tiek sniegti citiem, lai piegādātu jums produktus vai sniegtu pakalpojumus, kurus esat pieprasījis, vai citiem nolūkiem, kam esat devis atļauju, mēs izmantojam tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, lai garantētu attiecīgo datu drošības noteikumu ievērošanu.


Personas datu apkopošana un apstrāde

Mēs apkopojam personas datus vienīgi tad, kad jūs mums tos sniedzat reģistrējoties, aizpildot veidlapas vai rakstot e-pasta vēstules, kas nepieciešamas, lai pasūtītu produktus vai pakalpojumus, ievāktu ziņas par pasūtāmajiem materiāliem un līdzīgās situācijās, kad esat izlēmis sniegt mums informāciju.

Datubāze un tās saturs paliek mūsu uzņēmumā un saglabājas datu procesoros vai serveros, kas darbojas mūsu labā un ir atbildīgi mūsu priekšā. Ne mēs, ne mūsu aģenti jūsu personas datus nekādā formā nenodos lietošanā kādai trešai personai, ja nebūsim saņēmuši jūsu piekrišanu vai mums pēc likuma nepienāktos to darīt.

Mēs saglabāsim kontroli un atbildību par jebkādu jūsu sniegto personas datu lietošanu. Daļa šo datu var tikt glabāti vai apstrādāti datoros, kas atrodas citu valstu – piemēram, ASV – jurisdikcijā, kur datu aizsardzības likumi var būt atšķirīgi no tās valsts likumiem, kurā dzīvojat. Šādos gadījumos mēs nodrošināsim attiecīgus nepieciešamos pasākumus, lai datu procesors šajā valstī nodrošinātu datu aizsardzību, kas ir līdzvērtīga datu aizsardzībai valstī, kurā dzīvojat. 

Lietošanas nolūki

Mūsu apkopotie dati tiks lietoti vienīgi, lai piegādātu jums pasūtītās produktus vai pakalpojumus, vai citiem nolūkiem, kam esat devis savu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad likums paredz citādi

Piekļuves un labošanas tiesības

Jums ir tiesības pārskatīt un labot jebkurus mūsu sistēmā glabātos personas datus, ja uzskatāt, ka tie ir novecojuši un nav pareizi. Atsūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi, kas norādīta ziņās par mums, vai sazinieties ar Datu drošības ierēdni turpmāk norādītajā adresē.

Atsaukšanas tiesības

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu turpmākai jūsu personas datu lietošanai. Arī šajā gadījumā atsūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi, kas norādīta ziņās par mums, vai sazinieties ar Datu drošības ierēdni turpmāk norādītajā adresē.

Datu saglabāšana

Mēs saglabājam personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu jūsu pieprasīto vai apstiprināto pakalpojumu, izņemot gadījumus, kad likumā paredzēts citādi (piemēram, saistībā ar nepabeigtu tiesvedību). 

Sīkdatņu lietošana

Sīkdatnes ir nelielas tekstu datnes, kas tiek saglabātas apmeklētāja vietējās pārlūkprogrammas kešatmiņā. Izmantojot šīs sīkdatnes, ir iespējams atpazīt apmeklētāja pārlūkprogrammu, lai pilnveidotu tīmekļa vietni un vienkāršotu tās lietošanu. Dati, kas apkopoti, izmantojot sīkdatnes, netiks izmantoti, lai noteiktu tīmekļa vietnes apmeklētāja personīgo identitāti.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, ka tās šīs sīkdatnes pieņem automātiski. Turklāt jūs varat slēgt sīkdatņu uzglabāšanu vai uzstādīt savu pārlūkprogrammu, lai tā jūs informē, pirms jūsu datorā tiek saglabāta sīkdatne.

Drošība

Bayer izmanto tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai pasargātu jūsu datus no manipulācijām, zaudēšanas, iznīcināšanas vai citu personu neatļautas piekļuves. Jebkuri personas dati, ko esat sniedzis Bayer, tiks šifrēti, lai novērstu iespējamu ļaunprātīgu lietošanu no trešās personas puses. Mūsu drošības procedūras tiek nepārtraukti pārskatītas, pamatojoties uz jauniem tehnoloģijas sasniegumiem.

Bērni

Apzinoties bērnu privātās dzīves neaizskaramības nozīmi, mēs savā tīmekļa vietnē neapkopojam, neapstrādājam un nelietojam nekādu informāciju par indivīdu, par kuru ir zināms, ka tas jaunāks par 13 gadiem, iepriekš nesaņēmuši pārbaudāmu piekrišanu no viņa vai viņas juridiskā pārstāvja. Šādam juridiskam pārstāvim ir tiesības pēc pieprasījuma apskatīt bērna sniegto informāciju un/vai pieprasīt tās dzēšanu.

Kontakti

Lūdzam sazināties ar kādu no turpmāk norādītajām personām, ja jums rodas kādas problēmas, jautājumi vai idejas.

Bayer SIA atbildīgais par datu aizsardzību:

Gunta Gilba

Tālrunis: +371 67845 563

Fakss: +371 67312 598

E-pasts: datuaizsardziba@bayer.com   

Bayer AG atbildīgais par datu aizsardzību:

Rainers Švarcs (Rainer Schwarz)
Building K56
51368 Leverkūzena, Vācija
Tālrunis: +49 (0) 214 30 2 05 22
Fakss: +49 (0) 214 30 2 03 46

E-pasts

Nepārtrauktā interneta attīstība laiku pa laikam pieprasa veikt labojumus mūsu paziņojumā par privātās informācijas neaizskaramību. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas, kad vien tas nepieciešams.

 

 

Autortiesības © Bayer AG