Kā piedalīties akcijās?

Lai piedalītos Bayer akcijā, dalībniekiem vispirms jāaizpilda reģistrācijas veidlapa un jāiesniedz rēķinu kopijas, kurās uzskaitīti BAYER produkti.

Reģistrācijas veidlapa tiks publicēta ne vēlāk kā 2021. gadā. 1. jūlijā.

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG