Rapšu AAL komplekts

4 dalības līmeņi:  

  • Rapšu AAL komplekts 100 ha;
  • Rapšu AAL komplekts 150 ha;
  • Rapšu AAL komplekts 200 ha;
  • Rapšu AAL komplekts 250 ha;

Akcijas noteikumi

Akcijas rīkotājs

Bayer Sp.z.o.o.

Akcijas norises laiks

2022. gada 1. janvāris - 2022. gada 15. oktobris (ieskaitot).

Dalībnieki

Veicināšanas kampaņa ir paredzēta lauksaimniekiem un uzņēmumiem, kas veic lauksaimniecisku darbību un nenodarbojas ar produktu tālākpārdošanu (turpmāk tekstā — “Dalībnieki”). Veicināšanas kampaņā var piedalīties tikai uzņēmēji (juridiskas personas un fiziskas personas, ja tās darbojas kā saimnieciskās darbības veicēji).
Kampaņā nedrīkst piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kas iegādājas produktus izplatīšanai, kā arī lauksaimniecības kooperatīvi, taču kampaņā drīkst piedalīties atsevišķi kooperatīvu biedri, kas tieši izmanto BAYER augu aizsardzības produktus; fiziskas vai juridiskas personas, kas ir Organizatora vai Aģentūras iestāžu darbinieki un biedri.
 

Produkti

Targa Super, Tilmor®, Propulse® (kā komplekts).

Balvas:

4 dalības līmeņi:  

  • Rapšu AAL komplekts 100 ha  apstrādājamo platību – dāvanu karte 100 EUR vērtībā;
  • Rapšu AAL komplekts 150 ha  apstrādājamo platību – dāvanu karte 170 EUR vērtībā;
  • Rapšu AAL komplekts 200 ha  apstrādājamo platību – dāvanu karte 250 EUR vērtībā;
  • Rapšu AAL komplekts 250 ha  apstrādājamo platību – dāvanu karte 340 EUR vērtībā;

Balvas tiks piegādātas akcijas dalībniekiem ne vēlāk kā 2023. gada 31. janvārī.

Visi noteikumi

Kā piedalīties akcijā?

Lai piedalītos Bayer akcijā, dalībniekiem vispirms jāaizpilda reģistrācijas veidlapa un jāiesniedz rēķinu kopijas, kurās uzskaitīti BAYER produkti.

// Reģistrēties

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni + 371 67686540 vai 1189; vai e-pastu: bayer@loterijas.lv.

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG