Monceren G

Plaša spektra sistēmas iedarbības insekticīds-fungicīds kartupeļu stādāmā materiāla kodināšanai.

Apstrādājamā kultūra: kartupeļi

Darbīgās vielas: pencikurons 250 g/l, imidakloprīds 120 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 1 un 5 litri

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Autortiesības © Bayer AG