Lamardor

Sistēmas iedarbības fungicīds vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sēklas materiāla kodināšanai.

Apstrādājamās kultūras: vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas

Darbīgās vielas: protiokonazols 250 g/l, tebukonazols 150 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 0,5 litri un 1 litrs

Deva: 6-10 l/t 

Autortiesības © Bayer AG