Hussar Activ

Plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds viendīgļlapju (īpaši parastās rudzusmilgas) un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, rudzu un tritikāles sējumos. 

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, rudzi, tritikāle

Darbīgās vielas: nātrija metiljodosulfurons 10 g/l, 2,4-D 2-etilheksilesteris 377 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 5 litri

Deva: 0,75-1,0 l/h

Autortiesības © Bayer CropScience