Fandango

Sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, tritikāles, rudzu, ziemas un vasaras miežu sējumos, satur strobilurīnu un azolu grupas darbīgās vielas.

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, tritikāle

Darbīgās vielas: fluoksastrobīns 100g/l; protiokonazols 100g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 5 litri

Lietošanas devas skatīt marķējumā.


Autortiesības © Bayer CropScience